Pokolenie Alpha jest jest bardzo zaangażowane w granie

Niedawne badanie wykazało, że Pokolenie Alpha, kohorta urodzona od 2010 roku, to najbardziej entuzjastyczni gracze. Wykazali oni silne przywiązanie do gier, co dodatkowo podkreśla ewoluujący krajobraz demograficzny gier.

Według badania Newzoo Global Gamer Study 2023, gry wideo odgrywają znaczącą rolę w życiu pokolenia Alpha, czyli osób urodzonych po 2010 roku. 

Pokolenie Alpha przeznacza znaczną część swojego czasu na rozrywkę - 22% czasu spędzają grając w gry. Przewyższa to inne formy rozrywki, takie jak streaming, sieci społecznościowe, telewizja, a nawet tradycyjne media, takie jak czytanie i słuchanie muzyki lub podcastów. Dane te podkreślają kluczową rolę, jaką gry wideo odgrywają w życiu tego pokolenia.

Zaangażowanie pokolenia Alpha w gry wideo wykracza poza samo granie. Są oni aktywnie zaangażowani w różne aspekty świata gier, takie jak dołączanie do społeczności graczy, śledzenie streamerów i tworzenie własnych treści związanych z grami. To wieloaspektowe zaangażowanie odzwierciedla ewoluujący charakter świata gier i sposób, w jaki młodsze pokolenia są w nim w pełni zanurzone.

Jest to trend obserwowany w wielu pokoleniach, przy czym młodsze grupy wiekowe często mają większą liczbę entuzjastów gier.

 

Photo Credits : Photography andreswd / Getty Images© 

With ETX / DailyUp

Najpopularniejsze gry

fermer

Wyniki wyszukiwania